MRAVENCI

Druhy

Mravenec černolesklý (Lasius fuliginosus)

Mravenec černolesklý (Lasius fuliginosus)

je 3 až 5 mm dlouhý (samice 6 až 9 mm). Od podobných černých mravenců se odlišuje tvarem hlavy, která je na konci široce vykrojená.
Staví si hnízdo buď ve starých pařezech, nebo v rozmanitých, hlavně listnatých dutých stromech. Ve stavebním umění má mezi našimi mravenci primát. Hnízdo staví z rozžvýkaného dřeva, které slepujev podivuhodný, veliký útvar. Takové hnízdo, jež se označuje jako kartonové, si z našich mravenců staví ještě jeden, dosti vzácný druh. Často se stává, že v těsném sousedství vznikne několik kartonových hnízd, která jsou navzájem spojena. K stavitelskému umění tohoto druhu je možno přičíst i výstavbu "silnic", které dosahují délky mnoha metrů. Jsou otevřené i kryté a mravenci je pečlivě udržují.

Ve svém hnízdě pěstují mravenci i houbová vlákna, která jim zčásti slouží za potravu. Hlavní potravou mravence černolesklého je však sladká medovice, kterou mu v potřebném množství skýtají mšice. Vyhledává však i potravu masitou, hlavně rozmanité larvy. V pozdním létě se v hnízdě objeví samci a samice. Ve večerních a nočních hodinách opouštějí hnízdo a vylétají na svatební let. Jejich roje bývají značně početné.
Samička zakládá nové hnízdo násilným způsobem. Vniká do mraveniště jiného druhu, kde klade vajíčka. Postupně nabývají převahy mravenci černolesklí.

Poslední komentáře
09.04.2014 13:16:16: Skvělá sleva pro každého. Dopřejte si slevu 23% Oriflame registrace sleva.
07.06.2012 18:17:47: Windsurfing: not bad fun. szkola windsurfingu