MRAVENCI

Druhy

Mravenec travní

Mravence travní (Formica pratensis)

 


Znaky
: dělnice 4,9mm, samičky a samečci 9-11mm.Podobný mravenci lesnímu
Rozšíření ČR: nížiny a pahorkatiny
Rozšíření svět: celá Euroasie
Potrava: larvy jsou krmeny hmyzem. Dospělí se živí nejrůznějšími sladkými št´ávami .Např. od mšic
.
 
 
Žádné komentáře