MRAVENCI

Nej..

Nejrychlejší stisk

Nejrychlejší zaznamenaný stisk patří mravenci Odontomachus bauri. Rána je tak velká, že když konce kusadel narazí na tvrdý povrch , mravenec je vymrštěn do vzduchu. Badatelé se rozhodli zaznamenat stisk kusadel vysokorychlostní kamerou, zachycující 3 000 obrázků za sekundu. Zjistili, že pohyb kusadel není pouze rychlý, tento pohyb je nejrychlejší ze všech pohybů, jejichž rychlost kdy byla v živočišné říši měřena. Celý stisk od okamžiku, kdy se široce rozevřená kusadla začínají svírat, od okamžiku, kdy se setkají, trvá něco mezi 0,000 3 až 0,001 sekundy. Nejrychlejším dosud zaznamenaným pohybem byl skok chvostoskoka, který trvá 0,004 sekundy.


http://www.myrmecos.net/ants/OdoBau2.JPGhttp://www.myrmecos.net/ants/OdoBau20.JPG
Žádné komentáře