MRAVENCI

Vývoj mravence

Vývoj mravence

Vývoj mravence

Mravenci, jakožto většina zástupců třídy hmyzu, procházejí třemi vývojovými stádii - vajíčko, larva, kukla, než se stanou dospělci.vývoj mravence Leptothorax acervorum od vajíčka po dospělce
(zprava do leva).

vajíčko

Vajíčko je prvním ze stádii vývoje mravence. Jeho velikost je zhruba 1/10 velikosti dospělce. Barva je nejčastěji bílá, ale může být i nažloutlá. Vajíčko je pokryto lepkavou látkou, díky níž se nalepí na ostatní vajíčka a utvoří tak dobře přepravovatelnou hromádku po několika kosech. Díky tomu je však často obaluje prach. Dělnice je tedy musí často čistit. Jakož i v ostatních vývojových stádiích i v tomto potřebuje mravenec zcela specifickou teplotu ke správnému vývoji. Vajíčko se nepohybuje ani není krmeno. Probýhají v něm procesy, které ústí až v larvu.

larva

Larva (pupa dectica) je naproti všem ostatním vývojovým stadiím mravence stádium velice náročné na potravu. Velikostí se blíží dospělci a disponuje párem chitinových kusadel. Je schopná pohybu, ale ne přemístit se z místa na místo. Larva potřebuje veliký přísun potravy, pro vývoj, který prodělává a jako zásoby pro změny, které přijdou po zakuklení. Většina potravy, které dělnice naleznou jde právě do jejich hladových krků.

kukla

Kukla (kokon) je stádium vývoje mravence, v němž jeho tělo prochází největšími změnami. Dochází ke kompletní anatomické změně z larvy na dospělce. K přeměně dochází v pevném, ale měkkém obalu vytvořeném samotnými larvami pomocí snovací žlázy. Po dokončení metamorfózy se dospělec prokouše ven sám nebo mu dělnice pomohou.

dospělec

Dospělec (imago) se z mravence stává prakticky okamžitě, co se dostane ven z kokonu. V prvních několika hodinách života je však nepohyblivý, světle zbarvený (má doposud neztvrdlý chitinový krunýř). Dělnice starající se o plod jej opečovávají až do chvíle než se úplně zmátoří. Prakticky okamžitě se ujímá svého místa v kolonii.